Info om grupperådet

Grupperådet består af en række frivillige forældre, der gør et stort stykke arbejde for spejderne. De er med til arrangementer, hvor de hjælper til med de praktiske opgaver.
Ved den årlige forældrefest i februar er der valg til grupperådet, som består af 6 forældre.

D. 7. februar 2017 blev der valgt to nye til grupperådet - valget gælder for 2 år.

En stor TAK skal her lyde til de to afgående grupperådsmedlemmer - Thomas Dahl og Ole Lassen - for godt og gemytligt samarbejde gennem flere år 🙂.

Grupperådet består pt. af:
Anni Sørensen (formand), tlf 2681 2288                        Valgt i 2017
Karina Nikkelsen (sekretær), tlf. 2077 7516                  Valgt i 2016
Ole Andersen, tlf. 6154 6499                                          Valgt i 2016
Bettina Thomsen, tlf. 3089 4035                                     Valgt i 2017
Klaus Kold (næstfmd.), tlf. 3094 1861                              Valgt i 2017
Annemette B. Mouritsen, tlf. 2370 9149                          Valgt i 2016