Standardside

KFUM-spejderne i Danmark er en del af verdensspejderbevægelsen.

Spejderbevægelsen er en frivillig, ikke-parti-politisk og opdragende bevægelse, som er åben for alle uden hensyn til deres oprindelse, race eller tro. 
Spejderbevægelsens formål, principper og metode er udformet af verdensspejderbevægelsens stifter, Lord Baden-Powell.

Formål:

KFUM-Spejderne i Danmark er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

 

Bærende principper:

KFUM-Spejderne er medlem af verdensspejderbevægelsen (WOSM,www.scout.org) og arbejder derfor ud fra følgende grundprincipper:

  • Pligten mod Gud 
    Tilslutning til åndelige principper, loyalitet mod den religion, som udtrykker dem og accept af andre pligter, der hænger sammen med de åndelige principper.
  • Pligten mod andre 
    Loyalitet mod ens land og i harmoni med det at fremme lokal, national og international fred, forståelse og samarbejde. Deltagelse i samfundets udvikling med anerkendelse af og respekt for sine medmenneskers værdighed og for naturen.
  • Pligten mod sig selv 
    Ansvar for ens egen udvikling.

 Læs selv mere om korpsets ideer og arbejdsmetoder - klik på nedenstående link:

 http://www.spejdernet.dk/Ledere/Korpset/GG/Arbejdsgrundlag/vi_vil.aspx